Kaikki kohteet | Pesäpuu ry | Rekisteriseloste

Ryhdy kuukausilahjoittajaksi

Kuukausilahjoittajana tuet toimintaamme pitkäjänteisesti. Käytämme varat sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseen.

Tukeasi tarvitaan erityisesti

  • lasten ja nuorten osallisuuden, vertaisuuden ja kokemusasiantuntijuuden lisäämiseen.
  • yksinäisyyden ennaltaehkäisyyn.
  • nuorten opiskelu ja työelämävalmiuksien lisäämiseen ja tukeen.
  • syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn.
  • sijaishuollossa asuneiden nuorten aikuisten itsenäistymisen tukemiseen.
  • sekä sijaishuollon taustaisten nuorten vanhempien perheiden tukeen, jossa tavoitteena on ylisukupolvisen lastensuojelu asiakkuuden ennaltaehkäisy.

Kuukausilahjoitusta varten tarvitsemme sähköpostiosoitteesi. Tehtyäsi ensimmäisen kuukausilahjoituksen lähetämme Sinulle valitsemasi summan mukaisen laskun sähköpostitse. Voit halutessasi lopettaa kuukausilahjoittamisen ottamalla yhteyttä: toimisto@pesapuu.fi.

Lahjoita kohteeseen

Tue lapsia kertalahjoituksella

Sinun arvokkaan tukesi avulla me pystymme tarjoamaan yhä useammalle lapselle mahdollisuuden päästä mukaan ryhmään ja voimaantua toiminnasta.

Lahjoita kohteeseen

Tue nuoria kertalahjoituksella

Sinun arvokkaan tukesi avulla me pystymme tarjoamaan yhä useammalle nuorelle mahdollisuuden päästä mukaan ryhmään ja voimaantua toiminnasta.

Lahjoita kohteeseen

Tue aikuistuvia nuoria kertalahjoituksella

Sinun arvokkaan tukesi avulla me pystymme tarjoamaan jälkihuollosta itsenäistyvälle nuorelle elämäntaitojen vahvistamiseen liittyvää valmennusta.

Lahjoita kohteeseen

Tue koulunkäyntiä kertalahjoituksella

Tue koulunkäyntiä kertalahjoituksella. Lahjoitusten turvin pystymme tarjoamaan haavoittuneille lapsille ja nuorille tukea mielen hyvinvointiin koulussa, kotona, varhaiskasvatuksessa, lastensuojelussa ja terveydenhuollossa. Pesäpuun innostavien materiaalien avulla he saavat mahdollisuuden kehittää tunne- ja itsesäätelytaitojaan aikuisen ohjauksessa. Kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuvissa Älyä tunteet- ryhmissä ja yksilöohjauksessa lapset  ja nuoret ovat oppineet käsittelemään vahvoja tunteita. Toiminnasta on ollut apua mm. jännittyneisyyteen, pelkoihin, suruun, ahdistuneisuuteen ja vihanhallintaan.

Lahjoita kohteeseen

Tue lapselle tärkeitä ihmissuhteita kertalahjoituksella

Sinun arvokkaan tukesi avulla me pystymme tarjoamaan sijaisperheissä asuville lapsille ja heidän vanhemmilleen kohtaamista ja vertaistukea.

Lahjoita kohteeseen