Kaikki kohteet | Pesäpuu ry | Rekisteriseloste

Ryhdy kuukausilahjoittajaksi

Kuukausilahjoittajana tuet toimintaamme pitkäjänteisesti. Käytämme varat sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseen.

Lahjoita kohteeseen

Tue lapsia

Sinun arvokkaan tukesi avulla me pystymme tarjoamaan yhä useammalle lapselle mahdollisuuden päästä mukaan ryhmään ja voimaantua toiminnasta.

Lahjoita kohteeseen

Tue nuoria

Sinun arvokkaan tukesi avulla me pystymme tarjoamaan yhä useammalle nuorelle mahdollisuuden päästä mukaan ryhmään ja voimaantua toiminnasta.

Lahjoita kohteeseen

Tue aikuistuvia nuoria

Sinun arvokkaan tukesi avulla me pystymme tarjoamaan jälkihuollosta itsenäistyvälle nuorelle elämäntaitojen vahvistamiseen liittyvää valmennusta.

Lahjoita kohteeseen

Tue koulupolulla

Sinun arvokkaan tukesi avulla me pystymme tarjoamaan koulu- ja päiväkoti-ikäisillle tunnetaitoryhmiä, joissa he oppivat kesyttämään haastavia tunteitaan.

Lahjoita kohteeseen

Tue lapselle tärkeitä ihmissuhteita

Sinun arvokkaan tukesi avulla me pystymme tarjoamaan sijaisperheissä asuville lapsille ja heidän vanhemmilleen kohtaamista ja vertaistukea.

Lahjoita kohteeseen