Kaikki kohteet | Pesäpuu ry | Rekisteriseloste

Tue koulunkäyntiä kertalahjoituksella

Tue koulunkäyntiä kertalahjoituksella. Lahjoitusten turvin pystymme tarjoamaan haavoittuneille lapsille ja nuorille tukea mielen hyvinvointiin koulussa, kotona, varhaiskasvatuksessa, lastensuojelussa ja terveydenhuollossa. Pesäpuun innostavien materiaalien avulla he saavat mahdollisuuden kehittää tunne- ja itsesäätelytaitojaan aikuisen ohjauksessa. Kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuvissa Älyä tunteet- ryhmissä ja yksilöohjauksessa lapset  ja nuoret ovat oppineet käsittelemään vahvoja tunteita. Toiminnasta on ollut apua mm. jännittyneisyyteen, pelkoihin, suruun, ahdistuneisuuteen ja vihanhallintaan.

Tee lahjoitus: Sijaishuollossa olevien lasten koulunkäynnin tukeen

20€30€50€100€200€500€1000€

Lahjoittajan antamat tiedot (nimi ja sähköpostiosoite) tallennetaan Pesäpuu ry:n sisäiseen lahjoittajalistaan. Lahjoittajan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Lahjoittaja voi milloin tahansa kieltää tietojensa tallentamisen ja säilyttämisen ottamalla yhteyttä Pesäpuu ry:hyn. Lahjoittaa voi myös anonyymisti jättämällä lomakkeen nimi- ja sähköpostiosoitekentät tyhjäksi. Kuukausilahjoitusta varten tieto lahjoittajan sähköpostiosoitteesta tarvitaan. Pesäpuu ry kiittää lämpimästi lahjoituksesta!