Lahjoita Väestöliiton kansainväliseen toimintaan ja tuet maailman naisten ja tyttöjen oikeuksia.

Tuemme esimerkiksi tukioppilastoimintaa Malawissa, jossa kouluympäristö on usein tytöille turvaton. Tukioppilastoiminnalla kouluilmapiiriä muutetaan ystävällisemmäksi, ja tytöt käyvät koulunsa loppuun. Tukioppilailla on tärkeä rooli myös seksuaaliterveystiedon välittäjinä.

Tue maailman naisten ja tyttöjen oikeuksia! Väestöliiton kehitysyhteistyöhankkeet ja vaikuttamistyö edistävät seksuaalioikeuksia maailmanlaajuisesti. 

www.vaestoliitto.fi/kansainvalisyys

Tee lahjoitus: Kansainvälinen työ

10€20€50€100€