Pelastetaan pojat! Pojat tarvitsevat syrjäytymistä ehkäisevää tukea ja apua.

Poikien Puhelin on ainoa pojille ja nuorille miehille suunnattu auttava puhelin, johon vastaavat ammatillisesti koulutetut miehet. Poikien Puhelin auttaa kaikissa elämään liittyvissä pulmissa ja antaa suoria vastauksia suoriin kysymyksiin.

Keskustelu, kuunteleminen ja kohtaaminen rakentavat luottamusta. Lahjoita Poikien Puhelimelle ja tuet poikien elämänhallintaa ja hyvinvointia.

www.poikienpuhelin.fi

Lahjoita kohteeseen

Lahjoita Väestöliiton kansainväliseen toimintaan ja tuet maailman naisten ja tyttöjen oikeuksia.

Tuemme esimerkiksi tukioppilastoimintaa Malawissa, jossa kouluympäristö on usein tytöille turvaton. Tukioppilastoiminnalla kouluilmapiiriä muutetaan ystävällisemmäksi, ja tytöt käyvät koulunsa loppuun. Tukioppilailla on tärkeä rooli myös seksuaaliterveystiedon välittäjinä.

Tue maailman naisten ja tyttöjen oikeuksia! Väestöliiton kehitysyhteistyöhankkeet ja vaikuttamistyö edistävät seksuaalioikeuksia maailmanlaajuisesti. 

www.vaestoliitto.fi/kansainvalisyys

Lahjoita kohteeseen

Tue Väestöliiton työtä nuorten, perheiden ja koko väestön hyvinvoinnin edistämiseksi.

Teemme työtä ihmissuhteiden tukemiseksi, lasten ja nuorten tasapainoisen kasvun turvaamiseksi sekä seksuaaliterveyden ja -oikeuksien edistämiseksi Suomessa ja kansainvälisesti. Lahjoita haluamasi summa, ja olet kanssamme toivon, onnellisuuden ja ihmisoikeuksien asialla.

www.vaestoliitto.fi

Lahjoita kohteeseen