Vi vill förstärka välbefinnandet hos både patienter och anhöriga. Vi stöder också den vetenskapliga forskningen inom området. Då en insjuknad räcker ut handen, fattar vi den.