Anna nuorelle mahdollisuus!

Epilepsia voi aiheuttaa erityisiä haasteita nuoren elämään. Nuorena saadut myönteiset kohtaamiset vaikuttavat merkittävästi itsetunnon ja identiteetin vahvistumiseen. Sillä on kauaskantoiset vaikutukset nuoren elämään ja itsenäistymiseen.

Lahjoittamillasi rahoilla olet mukana mahdollistamassa epilepsiaa sairastavien nuorten tapaamisia. Niissä nuori tulee aidosti nähdyksi ja kuulluksi. Se on korvaamaton tunne. Tapaamissa on myös mahdollisuus sosiaaliseen vahvistamiseen ja siihen, että nuori tulee kohdatuksi omana itsenään. Ryhmässä on mukana aina turvallinen ja luotettava aikuinen. 

Tee lahjoitus: Anna nuorelle mahdollisuus

10€30€50€100€250€